Logo der Universitätsmedizin Mainz
Visual Universitätsmedizin Mainz

Stabsstelle Strategische Unternehmensentwicklung

Leitung

Platzhalter-Bild
Dr. Stefan Rathjen, MBA

Funktion: Leitung

Anschrift:
Langenbeckstr. 1
Geb. 301, 1. OG, Zi. 1.129
55131 Mainz

06131 17-3389

06131 17-6654

Platzhalter-Bild
Bernice-Bernadette Sperber

Anschrift:
Langenbeckstr. 1
Geb. 301, 1. OG, Zi. 1.125
55131 Mainz

06131 17-8435

06131 17-6654