Visual Universitätsmedizin Mainz

Informationen zur Ausbildung:
 Susanne.Kamps@unimedizin-mainz.de
 andreas.flach@unimedizin-mainz.de

Kontakt

Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Langenbeckstr. 1
55131 Mainz
Tel. 06131 17-7166
Fax 06131 17-3431