Visual Universitätsmedizin Mainz

Schwerpunkt Nephrologie

Leitung: Univ.-Prof. Dr. med. Jens Lutz

Zur Webseite: Schwerpunkt Nephrologie

Sekretariat
Somia Bourass
Tel. 06131 17-2462

 E-Mail

Anschrift

I. Medizinische Klinik
Schwerpunkt Nephrologie
Langenbeckstr. 1
55131 Mainz