Logo der Universitätsmedizin Mainz

Klinika Otorhinolaryngologie s poliklinikou

x
Ředitel kliniky: Univ.-Prof. Dr. med. Christoph Matthias

Všeobecné informace

Ušní, nosní, krční klinika je součástí univerzitních klinik Univerzity Johana Gutenberga v Mainzu. Od dubna 2001 se nachází v budově 102, v novostavbě, která splňuje veškeré požadavky moderní univeritní nemocnice. To znamená, že léčebná i vědecká činnost jsou zde prováděny na nejvyšší možné úrovni.
K operačním výkonům (ca. 6000/rok) slouží 5 operačních sálů, které jsou vybaveny nejmodernějšími technologiemi (např. lasery, mikroskopy, počítačem asistovaná operativa atd.). Při operaci je vždy přítomen atestovaný ORL specialista (Facharzt – s minimálně 5-letou specializační průpravou, tzv. Facharztstandard).

Celkově je na klinice k dispozici 80 lůžek. S výjimkou jednotky intenzivní péče se jedná o jedno a dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením a televizorem.

x

Adresa

Hals-, Nasen-, Ohrenklinik und Poliklinik
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Langenbeckstraße 1
55101 Mainz
Spolková Republika Německo

Sekretariát

Fon +49 (0) 6131 - 17 7361
Fax +49 (0) 6131 - 17 6637

Vrátnice, spojovatelka

Fon +49 (0) 6131 - 17 2456

Oddělení

1. odd. Fon +49 (0) 6131 - 17 2468
2. odd. Fon +49 (0) 6131 - 17 2097
3. odd. Fon +49 (0) 6131 - 17 2467
dětské odd. Fon +49 (0) 6131 - 17 2471
JIP Fon +49 (0) 6131 - 17 3998

Vrchni sestra

Fon +49 (0) 6131 - 17 7399
Fax +49 (0) 6131 - 17 5523

Ambulance

Ambulantní vyšetřovny se nacházejí v Poliklinice ORL kliniky (budova 102, přízemí). Termín vyšetření je možné dohodnout na tel. čísle +49 (0) 6131 - 17 7361. Potřebujete k tomu i doporučení vašeho lékaře(Überweisungsschein), platné pro běžící kvartál…, které je vystaveno přímo pro univerzitní ORL kliniku.

Stacionář

V domluvený den se dostavíte mezi 8-9 hodinou do budovy ORL-polikliniky (budova 102). Tam bude provedeno opět krátké vyšetření k optimalizaci diagnostického postupu. O dalším postupu vás bude ihned potom informovat personál.
Při dalších otázkách či problémech s objednáním volejte, prosím, telefonní číslo +49 (0) 6131 - 17 7361.


Consultation

Univ.-Prof. Dr. med. Christoph Matthias
Chairman

Fon: +49(0)6131 17-7361
Fax: +49(0)6131 17-6637

University of Mainz, School of Medicine
Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery
Building 102, 3rd Floor, Room 3 808
Germany