Visual Universitätsmedizin Mainz

Srdečne Vás vítame a teší nás Váš záujem o našu kliniku pôrodníctva a gynekológie.

Každá žena je jedinečná osobnosť vo svojich potrebách. Preto je pre mňa a pre môj celý tím veľmi dôležité, mať možnosť ponuknúť Vám priestor a čas pre Vaše otázky a priania.

 

Naším cieľom je čo najlepšie medicínske sprevádzanie žien v rozličných životných fázach ich individuálneho života. Ako univerzitné centrum pre ženske zdravie v Rheinland-Pfalz Vám ponúkame rôznorodé spektrum lekárskych ošetrení na špickovej univerzitnej úrovni.

 

Tešíme sa, že Vás môžeme sprevádzať počas celej tehotnosti, pôrodu a štartu do spoločného rodinného života. U nás môžete nájsť výbornú kontinuálnu starostlivosť počas celého  priebehu tehotnosti a všetko, čo k individuálnemu a bezpečnému pôrodu patrí. Ponúkame Vám všetky etablované diagnostické možnosti prenatálnej medicíny. V našom univerzitnom meste Mainz sme jediné perinatálne centrum I. kategórie. V našom reprodukčnom centre pomáhame všetkým neplodným párom naplniť svoje želania.

 

Pacientky s rakovinou prsníka alebo ženských pohlavných orgánov ošetrujeme v prsníkovom a gynekologickom onkologickom centre spoločne so špecialistami rôznych oddelení. Prepojená spolupráca podľa najaktuálnejších štandardov v medikamentóznej a operatívnej liečbe zabezpečuje najvyššiu kvalitu v liečbe onkologických ochoreni.

 

Pre minimalizáciu pooperačných ťažkostí pre naše pacientky používame obzvlášť šetrné operačné metódy. Vďaka minimálne-invazívnym stratégiam, napríklad ako je „laparoskopia“ ponúkame najnovšie metódy v operačnej liečbe. Menšie zákroky je možné vykonať aj ambulantne v našom ambulantnom operačnom centre ZAGO (centrum pre ambulantné gynekologické operácie).

 

U veľkého počtu žien s defektami panvového dna a inkontinencie ponúkame v rámci Centra pre inkontinenciu na našej klinike v Mainzi široké spektrum diagnostických a terapeutických metód.

 

Veľký dôraz kladieme na predchádzanie, prevenciu a včasnú diagnostiku chorôb. Pravidelne vás o tom informujeme v našich poradniach a na informačných podujatiach pre širokú verejnosť.

 

Okrem spomínaných kľúčovych úloh Vám samozrejme ponúkame aj široké spektrum liečebných metód v spolupráci s Vašim osobným gynekológom. Pri náročných rozhodnutiach Vám radi pomôžeme v konzultačných otázkach ohľadom druhej mienky.

 

Nájdete nás v priestoroch univerzitnej kliniky Universitätsmedizin Mainz v budove 102.

V prípade, že nepochádzate z oblasti Rhein-Main, môžete nás kontaktovať aj pomocou internetu.

 

Na nasledovných stránkach Vám ponúkame detailný náhľad do nášho liečebného, vedeckého a učebného centra a predstavíme sa Vám ako tím.

 

Tešíme sa na Vás na našej Klinike a poliklinike pre ženské zdravie v Mainzi.

 

Vaša  Anette Hasenburg a všetci spolupracovníci a spolupracovníčky kliniky pre ženské zdravie.