Visual Universitätsmedizin Mainz

Assistenzärztinnen und -ärzte

Dr. med. Hannah Arnold
Assistenzärztin

Dr. med. Sarah Battista
Assistenzärztin

Johannes Becker
Assistenzarzt

Dr. med. Jan Engelmann
Assistenzarzt
Co-Leitung AG Therapieresponse und Therapieresponseprädiktion

Dr. med. Benedikt Figel
Assistenzarzt

Dr. med. Julius Grenz
Assistenzarzt

Dr. med. Jennifer Jaroni
Assistenzärztin

Dr. med. Harald Jockwig
Assistenzarzt

Dr. med. Hannah Kuhn
Assistenzärztin

Dr. med. Niklas Lohmann
Assistenzarzt

David Meiertoberens
Assistenzarzt

Kalina Mladenova
Assistenzärztin

Dr. med. Nicoletta Momtahen
Assistenzärztin

Eleni Neokleous

Dr. med. Katrin Pape

Dr. med. Johannes Piepgras
Assistenzarzt

Nikolaus Röthke
Assistenzarzt

Dr. med. Martin Schaller-Paule
Assistenzarzt

Max Scheller
Assistenzarzt

Felix Türk
Assistenzarzt

Dr. med. Dr. biol. hum. Dipl.-Psych. Daniel Turner
Assistenzarzt

Dr. med. Julia Umansky
Fachärztin / Assistenzärztin